İmam Hatipli Olmak

İnsanın hayatı boyunca taşımak zorunda olduğu bir takım özellikler vardır. Bunların bir kısmı Allah’ın takdir ettiği ve hiçbir zaman değiştirilemeyecek olan fiziksel ve karakteristik özelliklerdir. Bir kısmı ise insanın kendi çaba ve gayretleri sonucu elde ettiği, hayatına yön verdiği kararları. İnsan birincisinden sorumlu tutulmazken; ikincisi nedeniyle yapıp ettiklerinden dolayı hesap verecektir. İşte İmam Hatipli olmak da insanın kendi kararıyla verdiği bir niteliktir. Eğer bu özellik Allah’ın kişi hakkında değiştirilemeyecek bir nitelik olarak takdir ettiği bir nitelik olsaydı böyle bir yazı yazmak ihtiyacı da olmayacaktı. Çünkü O’nun tarafından değiştirilemeyecek bir nitelik olarak takdir edilen bir şey hakkında konuşmak hiç kimsenin haddine değildir.


Neyse esas meseleye gelelim. İmam Hatipli olmak, kendi tercihimizle seçtiğimiz bir özellik olmakla birlikte bu bize bir misyon yüklemektedir. Bu misyonun ne olduğunu anlamak için diğer birçok kavramda olduğu gibi ismin bizzat kendisine bakmak gerekir. “İmam” kelimesi anlam olarak önde olmak, öne geçmek yani önder olmak demektir. Tabii imam olmayı sadece camide insanların önüne geçip, arkasına insanların saf saf dizildiği namaz kıldırma memurluğu ya da bazı dini ve özel günlerde birtakım dini ritüellerin uygulayıcısı bir görevli olarak algılamamak gerekir. Bu imamın sadece vizyonel fonksiyonudur. Oysa imam, sıradan boncuk tanelerini bir ipte toplayıp onların bir amaç için birleştiren tesbihin imamesi gibi toplumun önünde aynı inanç ilkeleri etrafında toplumu oluşturan fertleri aynı amaç için bir araya getiren bir misyonun temsilcisidir. Önder olan, önde olan kişi bu misyonu yerine getirirken toplumun önünde olduğunu ve herkesin gözünün kendisinin üzerinde olduğunu ve toplumun kendisinden birtakım beklentilerinin olduğunu unutmaması gerekir.

 

İşte İmam Hatipli olmak bu misyon şuurunu gerektirir ki bu da örnek olma şuurudur. Yani İmam Hatipli olmak örnek olmaktır. Bu aynı zamanda İmam Hatipli olmayı benimseyen kişiye bir sorumluluk da yüklemektedir. Çünkü bu misyon “İlk İmam” ın misyonudur. İmamlık,  Hz Muhammed (S.A.V)’in makamıdır. O makama uygun davranmak bir İmam Hatipli için en büyük sorumluluktur.

 

Bir İmam Hatipli hangi işi yaparsa yapsın öncelikli görevi yaptığı işte örnek olmaktır. Başkalarının yaptığı hata ve yanlışlar onların cahilliğine verilirken bir İmam Hatipliye bilgisizlik yakıştırılamadığı için “imam böyle yaparsa cemaat ne yapar” diyerek hoş karşılanmaz. O, işini sağlam, doğru ve bilinçle yapmalıdır. İşine hile-hurda katmamalıdır. Hele hele kul hakkına girecek durumlara çok dikkat etmelidir. Çünkü İmam Hatipli önderdir, toplumun önündedir. Bizi bunları yazmaya yönlendiren saikler vardır.

 

Bugün bazı arkadaşlarımızın imam oldukları halde yüz kızartıcı hatta ahlak açısından hiç kimsenin hoş karşılamayacağı birtakım eylem ve sözleri olduğunu öğrenmiş olmak çok acı bir durum olarak karşımızdadır. Aramızdan İmam Hatipliliğini gizleyerek kendini dini olana ve dindarlara karşı tavır almaya adayan insanlar çıkmıştır. İşi nedeniyle etrafına zarar veren, başkalarını aldatan ve elinden ve dilinden emin olunmayanlar vardır bunların arasında. Ailesine karşı sorumluluklarını unutan, onları zor durumda bırakanlar olmuştur. Belki mezun olduktan sonra Kur’an’ı ve namazı unuttuklarından dolayı Allah’ın kendisini unutturduğu İmam Hatipliler var. Bütün bu saydıklarımız ve daha belki bilmediğimizden dolayı sayamadığımız nice davranışlar ve bunların sahipleri İmam Hatipliler. Bunun sebebi İmam Hatipli olma bilincini yitirmekten ve dünyevileşmekten kaynaklanmaktadır. Bunun sebebi imamesi kopmuş tesbih taneleri gibi fert olarak kalmaktandır. Bir binanın birbirine kenetlenmiş tuğlaları yerine tek başına yaşamaya çalışmaktandır. Bu nedenle bir arada olma ihtiyacımız vardır. Birbirimizi kontrol etmeye, uyarmaya, güç birliğine, dayanışmaya ihtiyacımız vardır. Zorda ve darda olanların elinden tutmaya, bizden uzaklaşanları yeniden aramıza almaya İmam Hatipli olma bilincimiz bizi zorlamaktadır.

 

Çünkü;

İmam Hatipli olmak ilkeli olmaktır.

İmam Hatipli olmak inandığı gibi yaşamaktır.

İmam Hatipli olmak özü sözü bir olmaktır.

İmam Hatipli olmak davranışlarında tutarlı ve dürüst olmaktır.

İmam Hatipli olmak düşünerek davranmaktır.

İmam Hatipli olmak gaflet ve uyuşukluktan uzak durmaktır.

İmam Hatipli olmak görevini hakkıyla yapmak demektir.

İmam Hatipli olmak çalışkan ve başarılı olmaktır.

İmam Hatipli olmak başkalarını düşünmek, kendi için istediğini başkaları için de istemektir.

İmam Hatipli olmak namus ve iffetine düşkün olmak demektir.

İmam Hatipli olmak ailesine ve çocuklarına karşı sorumluluklarını bilmek demektir.

İmam Hatipli olmak çevresiyle iyi ilişkiler kurmak demektir.

Kısacası İmam Hatipli olmak örnek olmaktır.