Derneğimizin Amacı
      
 Derneğimizin misyonu; Genelde tüm topluma ve eğitim camiasına, özelde Sancaktepe'de bulunan İmam Hatip Liseleri, Meslek liseleri ve diğer liselerin mezunlarına, mensuplarına ve öğrencilerine yönelik hizmette bulunmak. Bu Hizmet kapsamında; sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar yapmak. Onların manevi birlikteliğini sağlamak ve ahlaki değerlere bağlı olarak yetişmelerini temin etmek için, eğitim, kurs, seminer, gezi ve benzeri tüm etkinlikleri yapmak. Sancaktepe İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi başta olmak üzere Sancaktepe’deki Liselerde başarılı bir düzeyde eğitim alanlar ve mezun olup yüksek öğrenime devam edenlerden gerek görülenlere maddi, manevi destek vermek ve ödüllendirmek. Bu liselerden mezun olan öğrencilerimizin istihdam edilmesine katkı sağlamak amacıyla aracılık etmek ve destek vermek.
   Özetle; toplumun manevi ve ahlaki ruhunu ( İmam hatiplik ruhunu ) canlandırmak ve bu amaç doğrultusunda oluşan görüş ve önerileri kamuoyuyla paylaşmak. Bu çalışmaları doğrudan veya diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber koordineli şekilde yürütmek. Çalışmalar neticesinde ortaya çıkan toplumsal bilinci basın aracılığıyla kamuoyuna ileterek düşünce ve hareket birliği oluşturmaktır.
 Derneğimizin misyonu; Genelde tüm topluma ve eğitim camiasına, özelde Sancaktepe'de bulunan İmam Hatip Liseleri, Meslek liseleri ve diğer liselerin mezunlarına, mensuplarına ve öğrencilerine yönelik hizmette bulunmak. Bu Hizmet kapsamında; sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar yapmak. Onların manevi birlikteliğini sağlamak ve ahlaki değerlere bağlı olarak yetişmelerini temin etmek için, eğitim, kurs, seminer, gezi ve benzeri tüm etkinlikleri yapmak. Sancaktepe İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi başta olmak üzere Sancaktepe’deki Liselerde başarılı bir düzeyde eğitim alanlar ve mezun olup yüksek öğrenime devam edenlerden gerek görülenlere maddi, manevi destek vermek ve ödüllendirmek. Bu liselerden mezun olan öğrencilerimizin istihdam edilmesine katkı sağlamak amacıyla aracılık etmek ve destek vermek.
 
 Özetle; toplumun manevi ve ahlaki ruhunu (İmam hatiplik ruhunu ) canlandırmak ve bu amaç doğrultusunda oluşan görüş ve önerileri kamuoyuyla paylaşmak. Bu çalışmaları doğrudan veya diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber koordineli şekilde yürütmek. Çalışmalar neticesinde ortaya çıkan toplumsal bilinci basın aracılığıyla kamuoyuna ileterek düşünce ve hareket birliği oluşturmaktır.